Pembantu Laut Gred A19

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Jabatan Laut Semenanjung/Sabah/Sarawak dan Jabatan
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,362.00 RM4,034.00 RM100.00
 • Syarat Lantikan:
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   • warganegara Malaysia;
   • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,362.00); atau
    • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,362.00); atau
    • Mate On Ships Of Less Than 500 GT On Domestic Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,420.12); atau
    • Engineer Officer Of Less Than 750 kW On Domestic and Near Coastal Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,420.12); atau
    • Master On Ships Of Less Than 500 GT On Domestic Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,478.24); atau
    • Officer In Charge Of Navigational Watch Less Than 500 GT Near Coastal Trade Voyages atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred A19: RM1,536.36).
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Deskripsi Tugas:
  Aspek Kewangan dan Personel
  • Melaksanakan pengutipan hasil-hasil negeri dan persekutuan;
  • Melaksanakan pengumpulan data-data kutipan hasil kerajaan;
  • Melaksanakan pembelian aset dan perolehan pejabat;
  • Bertanggungjawab dalam mengurus aset dan stor; dan
  • Melaksanakan pengurusan kepatuhan dokumen-dokumen ISO jabatan.
  Aspek Industri (Perkapalan)
  • Melaksanakan pengurusan dokumen pendaftaran kapal dan bot;
  • Menyediakan dokumen dalam pengurusan dan penyelarasan siasatan untuk tujuan pendakwaan kes-kes marin;
  • Menyediakan dokumentasi kes-kes saman dan kompaun; dan
  • Menyediakan rekod, perangkaan dan laporan pendaftaran kapal dan bot berlesen.
  Aspek Keselamatan Pelayaran
  • Membantu dalam pengurusan peralatan bantuan pelayaran beroperasi mengikut garis panduan International Association Of Marine Aids To Navigation And Lighthouse Authority (IALA);
  • Membantu dalam urusan yang berkaitan dengan melawan dan mengawal pencemaran marin;
  • Membantu dalam aktiviti penerimaan bangkai kapal dan salvaj; dan
  • Membantu mengumpul maklumat untuk penerbitan buku air pasang surut.
  Aspek Hal-Ehwal Pelaut dan Pelabuhan
  • Membantu dalam melaksanakan urusan dokumentasi pelaut;
  • Bertanggungjawab dalam mengendalikan operasi bot;
  • Bertanggungjawab dalam senggaraan dan inventori aset dan jeti jabatan;
  • Melaksana urusan pentadbiran pejabat pelabuhan; dan
  • Menyediakan perangkaan bot dan urusan pejabat pelabuhan secara berkala.
  Aspek Penyelidikan dan Pembangunan (Latihan dan Infrastruktur)
  • Membantu penyediaan maklumat dan dokumen dalam membangunkan program kursus latihan pelayaran (nautika); kejuruteraan marin mengikut piawaian yang ditetapkan;
  • Membantu mempromosi program latihan melalui media cetak dan elektronik;
  • Membantu dalam penyediaan penilaian dan analisis program latihan; dan
  • Membantu dalam penyediaan dokumentasi program latihan dan penyelidikan.