Slaid Mesyuarat PRA Penyata Lembaga Permulaan (PLP) Bagi Urusan Pengambilan

 Mesyuarat PRA Penyata Lembaga Permulaan (PLP) adalah merupakan perbincangan pertama berdasarkan permohonan pengisian jawatan dari Kementerian/Jabatan sebelum urusan pengambilan dijalankan. Ia juga merupakan platform bagi membincangkan semua keperluan dari Kementerian/Jabatan bagi memastikan urusan pengambilan yang dijalankan oleh SPA memenuhi kehendak Kementerian/Jabatan. Oleh itu, segala keperluan maklumat yang akan dibincangkan adalah seperti dalam paparan slaid berkenaan.

 Sila klik untuk maklumat lanjut