Juruteknologi Makmal Perubatan Gred U29

 • Kumpulan: Pelaksana
 • Kem/Jab: Kementerian Kesihatan
 • Jadual Gaji:
  GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN
  GAJI TAHUNAN
  RM1,797.00 RM5,753.00 RM145.00
 • Syarat Lantikan:
  1. warganegara Malaysia;
  2. berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan;
  3. Diploma dalam bidang teknologi makmal perubatan atau bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
   (Gaji permulaan ialah pada Gred U29: RM1,797.00).
  4. Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
 • Deskripsi Tugas:
  1. Kajian/Penyelidikan.
   1. Mengambil contoh-contoh untuk kajian daripada pesakit-pesakit dan binatang-binatang.
   2. Menyediakan ujian dan simpanan reagcut, media, standard solution suspension dan lain-lain.
   3. Membantu kerja-kerja pembedahan mayat yang berkaitan undang-undang.
  2. Pentadbiran
   1. Menerima, merekod dan mengirim contoh-contoh untuk ujian.
   2. Menyelenggara perjalanan, pembersihan dan meminyakkan alat-alat kelengkapan makmal.
   3. Membantu dalam pemesanan bekalan dan menyimpan senarai alat-alat kelengkapan (inventory).
   4. Mengemukakan semua laporan keputusan ujian dan menyimpan peraturan-peraturan yang dijalankan dan keputusan ujian-ujian yang diperolehi bagi perkhidmatan, penyelidikan dan pengajian.
   5. Memangku dan mengambil tanggungjawab Juruteknologi Makmal Perubatan Tingkatan Khas semasa ketiadaan beliau.
   6. Tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pegawai atasan dari masa ke masa.