Laskar Kelas II Maritim Gred T1

 • Klasifikasi Perkhidmatan: Penguatkuasaan Maritim
 • Kumpulan Perkhidmatan: Pelaksana
 • Kementerian/Jabatan: Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
1. JADUAL GAJI  
 
Gaji Minimum : RM1,441.00
Gaji Maksimum : RM4,152.00
Kadar Kenaikan Gaji Tahunan : RM105.00
 
     
2. SYARAT LANTIKAN  
  Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:  
  (a) Warganegara Malaysia; dan  
  (b) Berumur tidak kurang daripada 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan  
  (c) Memiliki Kepujian (sekurang-kurangnya Gred C) dalam subjek Bahasa Melayu pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia/ Sijil Vokasional Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan  
  (d)
 1. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan pada Gred T1 : RM1,441.00)
  atau
 2. Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.
  (Gaji permulaan pada Gred T1 : RM1,441.00)
  atau
 3. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred T1 : RM1,507.01)
  atau
 4. Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
  (Gaji permulaan pada Gred T1 : RM1,573.02)
 
  (e) Dan memenuhi syarat-syarat ukuran fizikal dan pancaindera berikut:  
   
 1. Ketinggian badan sekurang-kurangnya 1.63m bagi lelaki dan 1.57m bagi wanita tanpa bersepatu;
 2. Berat badan sekurang-kurangnya 50kg bagi lelaki dan 48kg bagi wanita;
 3. Mempunyai ukuran Indeks Jisim Badan (BMI) di antara julat 19 hingga 26;
 4. Mempunyai sekurang-kurangnya 81sm ukuran dada yang biasa dan 86sm semasa menarik nafas (lelaki sahaja);
 5. Lulus dalam ujian penglihatan bagi mata kiri dan kanan yang diuji berasingan dengan ketetapan V6/9 tanpa menggunakan cermin mata;
 6. Pengecaman warna dan pendengaran yang tidak cacat;
 7. Diperiksa dan diperakui sihat untuk berkhidmat oleh pengamal perubatan berdaftar.
 
     
3. DESKRIPSI TUGAS  
  Bertanggungjawab menjalankan tugas-tugas peringkat sokongan yang melibatkan Zon Maritim Malaysia dari segi menguatkuasakan undang-undang dan peraturan di bawah undang-undang persekutuan; melaksanakan tugas mencari dan menyelamat; mencegah dan menyekat pelakuan kesalahan; memberikan bantuan perkara berkaitan dengan penjenayahan apabila dipohon oleh negara luar; melaksanakan pengawasan udara dan pantai serta menyediakan perkhidmatan pengangkutan kepada agensi yang memerlukan. Di samping itu, tugas yang dilaksanakan di Zon Maritim Malaysia dan lautan lepas ialah mencari dan menyelamat; mengawal dan mencegah pencemaran maritim; pencegahan dan penyekatan pengedaran haram dadah narkotik. Tugas yang dilaksanakan akan diletakkan di bawah perintah dan kawalan Angkatan Tentera Malaysia semasa darurat, krisis khas atau peperangan.