Pemeriksa Kereta Motor (Skim Perkhidmatan Bersepadu)

 • Kumpulan: Pelaksana (Skim Perkhidmatan Bersepadu)
 • Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan
 • Jadual Gaji:
GAJI MINIMUM GAJI MAKSIMUM KADAR KENAIKAN GAJI TAHUNAN
RM1,362.00 RM4,034.00 RM100.00
 • Syarat Lantikan:
  • Calon bagi lantikan hendaklah memiliki kelayakan seperti berikut:
   • warganegara Malaysia;
   • berumur tidak kurang dari 18 tahun pada tarikh tutup iklan jawatan; dan
    KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AB19
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta mempunyai pengalaman berkhidmat sebagai mekanik kenderaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,362.00); atau
    • Sijil Vokasional Malaysia dalam bidang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,362.00); atau
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 2 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,420.12); atau
    • Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan serta Sijil Kemahiran Malaysia Tahap 3 dalam bidang berkaitan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya. (Gaji permulaan ialah pada Gred AB19: RM1,478.24).
    KELAYAKAN LANTIKAN KE GRED AB29
    • sijil dalam bidang kejuruteraan jentera, automotif daripada politeknik tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred AB29: RM1,534.00). atau
    • diploma dalam bidang kejuruteraan jentera, automotif yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
     (Gaji permulaan ialah pada Gred AB29: RM1,943.57).
 • Deskripsi Tugas:
  Bertanggungjawab menjalankan pemeriksaan untuk memastikan pembinaan dan penggunaan kenderaan bagi mematuhi perkara yang telah ditetapkan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan kaedah yang dibuat di bawahnya.