Februari 2021 - Aktiviti 1

  • PENYAMPAIAN SIJIL PERKHIDMATAN CEMERLANG TAHUN 2020

    Putrajaya 8 Februari 2021- Setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada 45 warga Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) yang telah menerima Sijil Perkhidmatan Cemerlang Tahun 2020. Semoga penganugerahan ini menjadi pendorong serta inspirasi kepada semua warga SPA yang lain untuk terus berusaha mempertingkatkan produktiviti dan menjalankan amanah di Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia.
Aktiviti1