September 2017 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 27 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 27/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,276 orang dan seramai 502 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen Manakala, 22 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) telah ditamatkan perkhidmatan Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan tujuh (7) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3