Oktober 2018 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31 Tahun 2018

    Mesyuarat Suruhanjaya Bilangan 31/2018 pada 15 Oktober 2018 di Kuantan, dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Zainal Rahim Seman.

     

Aktiviti12_1

 

Aktiviti12_2

 

Aktiviti12_3