Februari 2013 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 6 Bagi Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 6/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) Kertas Tindakan Tatatertib dan 23 Kertas Rayuan Tatatertib dan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,131 orang dan seramai 1,112 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 43 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai enam (6) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1