November 2012 - Aktiviti 1

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2012

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil 36 Pada 5 November 2012 Telah Membincangkan Dan Mempertimbangkan
  9 Kertas Pelantikan melibatkan 304 calon 7 dilantik dan 338 calon simpanan pelbagai jawatan dan gred.
  6 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib
  1 Kertas Rayuan Kenaikan Pangkat
  1 Kertas Pelantikan Secara Kontrak 13 orang calon ke jawatan Tukang Masak Gred N17 di Kementarian Pertahanan
  4 Pelantikan Semula Secara Kontrak
  5 Kertas Pelantikan Secara Pertukaran Sementara
  1 Kertas Pelanjutan Pelantikan Secara Peminjaman
  2 Kertas Penamatan Perkhidmatan
  1 Kertas Pengesahan Dalam Perkhidmatan dan Pemberian Taraf Berpencen
  1 Kertas Pelanjutan Tempoh Percubaan

  Urus Setia Mesyuarat
  Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia

Aktiviti1

Aktiviti1

Aktiviti1