Januari 2015 - Aktiviti 13

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 4 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 4/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 703 orang dan seramai 682 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti13

 

Aktiviti13

 

Aktiviti13