September 2016 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 30 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 30/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 98 orang dan seramai 2,384 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, lapan orang (8) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan duaorang (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiada kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10)kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti3_1

 

Aktiviti3_2

 

Aktiviti3_3