Disember 2012 - Aktiviti 8

 • MESYUARAT SURUHANJAYA KALI KE-42 BAGI TAHUN 2012  
     
  Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-42 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) Kertas Tindakan Tatatertib, tujuh (7) Kertas Rayuan Tatatertib dan dua (2) Kertas Rayuan Naik Pangkat.
   
  Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 2,219 orang dan seramai 995 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. 
   
  Manakala, 18 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai tiga (3) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti 8

Aktiviti 8

Aktiviti 7

Aktiviti 8