November 2016 - Aktiviti 4

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,045 orang dan seramai 2,536 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sembilan (9) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan 16 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti4_1

 

Aktiviti14_2

 

Aktiviti14_3