Februari 2015 - Aktiviti 13

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 6 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 6/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,344 orang dan seramai 828 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, seorang (1) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat belas (14) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib ---- MediaSPA

Aktiviti13

 

Aktiviti6