April 2016 - Aktiviti 5

 • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 14 Tahun 2016

  Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 14/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 69 orang dan seorang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tujuh (2) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiada yang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

  Catatan :
  Pecahan pelantikan adalah seperti berikut:

  Jenis Lantikan/ Bahagian Pelantikan Tetap Pelantikan Secara Kontrak Pelantikan Semula Secara Kontrak Pelantikan Secara Kontrak Selepas Bersara Pelantikan Semula Secara Kontrak Selepas Bersara Jumlah Keseluruhan
  PG 19 1 4 0 0 24
  PK 50 27 0 0 0 77
  Jumlah 69 28 4 0 0 101
Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3