Julai 2013 - Aktiviti 22

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28 Bagi Tahun 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 28/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, enam(6) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) Kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 314 orang dan seramai 1,218 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 32 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti22

Aktiviti22

Aktiviti22