Oktober 2014 - Aktiviti 22

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 37 BAGI TAHUN 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 336 orang dan seramai 1,191 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 24 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib dan lima (5) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1