Jun 2014 - Aktiviti 17

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 21 BAGI TAHUN 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 21/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 478 orang dan seramai 883 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 7 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas tindakan tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti17

 

Aktiviti17

 

Aktiviti17