Januari 2015 - Aktiviti 9

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 3 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,246 orang dan seramai 975 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, dua belas (12) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sebelas (11) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2