Julai 2013 - Aktiviti 17

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 27/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 27/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan lapan (8) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,403 orang dan seramai 975 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 37 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1