Mac 2013 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11 Bagi Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) Kertas Tindakan Tatatertib, 18 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,511 orang dan seramai 761 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 31 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti13

 

Aktiviti13