Oktober 2015 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34/2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 34/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 616 orang dan seramai 1,345 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, empat (4) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas Tindakan Tatatertib, enam (6) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua puluh lima (25) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti2_1

 

Aktiviti2_2

 

Aktiviti2_3