April 2015 - Aktiviti 10

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 13 BAGI TAHUN 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 613 orang dan seramai 594 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. ---- MediaSPA

Aktiviti10

 

Aktiviti10

 

Aktiviti10