Mac 2019 - Aktiviti 9

  • Taklimat Pelaksanaan Budibicara oleh LembagaRayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam oleh YBrs Tuan Shamsul bin Bolhassan, Ketua Unit Bahagian Sivil, Jabatan Peguam Negara

    Kelantan ----- 18 Mac 2019 ( Isnin ) Taklimat Pelaksanaan Budibicara oleh LembagaRayuan Tatatertib Perkhidmatan Awam oleh YBrs Tuan Shamsul bin Bolhassan, Ketua Unit Bahagian Sivil, Jabatan Peguam Negara

 

Aktiviti9_1

 

Aktiviti9_2

 

Aktiviti9_3

 

Aktiviti9_4