Julai 2013 - Aktiviti 3

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 24 BAGI TAHUN 2013

    - Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 24/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib dan sembilan (9) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

    - Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 736 orang dan seramai 762 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.

    - Manakala, 31 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1