April 2014 - Aktiviti 10

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 13/2014 telahmembincangkan dan meluluskan pelantikan seramai971 orang dan seramai 656 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 14 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua belas (12) kertas Lembaga RayuanTatatertib.

Aktiviti1

 

Aktiviti1