Oktober 2015 - Aktiviti 12

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 37/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 382 orang dan seramai 903 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tindakan Tatatertib, lima (5) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti12_1

 

Aktiviti12_2

 

Aktiviti12_3