Jun 2014 - Aktiviti 43

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 22 BAGI TAHUN 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 22/2014 telahmembincangkan dan meluluskan pelantikan seramai708 orang dan seramai 735 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.Manakala, 9 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti43

 

Aktiviti43

 

Aktiviti43