November 2012 - Aktiviti 3

  • Mesyuarat Suruhanjaya Kali Ke-37 Bagi Tahun 2012

    Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-37 pada kali ini telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) Kertas Tindakan Tatatertib, 22 Kertas Rayuan Tatatertib dan lima (5) Kertas Rayuan Naik Pangkat.
    Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 537 orang dan seramai 1,249 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen.
    Manakala, 27 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai 5 orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti3

Aktiviti3

Aktiviti3

Aktiviti3