Mac 2014 - Aktiviti 36

  • Mesyuarat Suruhanjaya bil. 11 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,145 orang dan seramai 918 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 12 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti36

 

Aktiviti36

 

Aktiviti36