Oktober 2016 - Aktiviti 5

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 31/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 329 orang. Manakala, enam (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 18 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3