Ogos 2019 - Aktiviti 5

  • Bengkel Semakan Semula Pelan Strategik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA)

    Bengkel Semakan Semula Pelan Strategik Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia (SPA) pada 20 hingga 21 Ogos 2019 bertempat di Akademi Kepimpinan Pengajian Tinggi (AKEPT), Bandar Enstek telah selesai dengan jayanya. Bengkel ini bertujuan untuk merangka Pelan Strategik SPA bagi tahun 2020-2022 dan menggariskan program-program yang akan diberi fokus dalam tempoh tersebut. Turut hadir sama dalam bengkel ini ialah YBrs. Tuan Zohari Bin Said, Setiausaha SPA, YBrs. Tuan Haji Ikhbal Hanam bin Mukras, TSU(S) dan YBrs. Tuan Haji Ghazali bin Hizam, TSU(R). YBhg. Tan Sri Zainal Rahim Bin Seman, Pengerusi SPA, juga sempat melakukan tinjauan pada hari terakhir bengkel ini dan telah sama-sama memberikan pandangan serta hala tuju ke arah memperkasakan penyampaian perkhidmatan SPA. Dalam ucapan penutup beliau, warga SPA turut disarankan supaya sentiasa berkongsi ilmu, bekerjasama dalam satu pasukan dan bersedia untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih positif.

Aktiviti5_1

 

Aktiviti5_2

 

Aktiviti5_3

 

Aktiviti5_4

 

Aktiviti5_5

 

Aktiviti5_6

 

Aktiviti5_7

 

Aktiviti5_8

 

Aktiviti5_9