Mei 2013 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya ke 18/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 18/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan enam (6) kertas tindakan tatatertib, 14 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan tiga (3) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 400 orang dan seramai 867 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 79 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1