Januari 2014 - Aktiviti 21

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2 bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 2/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 3,921 orang dan seramai 721 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 23 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan lima (5) kertas tindakan tatatertib dan 11 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti21

 

Aktiviti21

 

Aktiviti21