Julai 2018 - Aktiviti 2

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 20 Tahun 2018

    Mesyuarat Suruhanjaya Bilangan 20/2018 pada 2 Julai 2018 di Putrajaya, dipengerusikan oleh YBhg. Tan Sri Arpah Abdul Razak.

     

Aktiviti2_1

 

Aktiviti2_2