April 2017 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 10/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,264 orang dan seramai 2,783 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 40 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 20 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti1_1

 

Aktiviti1_2

 

Aktiviti1_3