Februari 2017 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3 Tahun 2017

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3/2017 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,897 orang. Manakala, enam belas (16) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan lapan (8) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti1_1

 

Aktiviti6_2

 

Aktiviti6_3