Mac 2013 - Aktiviti 2

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 8 BAGI TAHUN 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 8/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) Kertas Tindakan Tatatertib, 20 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 315 orang dan seramai 779 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 29 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai seorang (1) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2