Julai 2013 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 26/2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 26/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan sebelas (11) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 435 orang dan seramai 757 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 28 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan lima (5) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1