November 2015 - Aktiviti 14

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 40/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 179 orang dan seramai 1,313 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, sebelas (11) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tatatertib, empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 14 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti14_1

 

Aktiviti14_2

 

Aktiviti14_3