Februari 2014 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya bil. 5 bagi Tahun 2014  
       
    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 5/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 280 orang dan seramai 936 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 41 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan empat (4) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan empat (4) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan dua belas (12) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.
Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2

 

Aktiviti2