Mac 2016 - Aktiviti 11

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 11/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 260 orang dan seramai 1,125 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, enam (6) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sepuluh (10) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti11_1

 

Aktiviti11_2

 

Aktiviti11_3