Ogos 2013 - Aktiviti 1

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil 29 Tahun 2013

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 29/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas tindakan tatatertib dan sepuluh (10) Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,685 orang dan seramai 1,036 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 23 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1