April 2013 - Aktiviti 12

  • MESYUARAT SURUHANJAYA BIL. 14 BAGI TAHUN 2013


    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 14/2013 telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) Kertas tindakan Tatatertib, 11 Kertas Lembaga Rayuan Tatatertib dan empat (4) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 433 orang dan seramai 1,127 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 33 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seramai dua (2) orang pegawai telah ditamatkan perkhidmatan.

Aktiviti12

Aktiviti12

Aktiviti12