Januari 2016 - Aktiviti 9

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 3/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 115 orang dan seramai 943 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tujuh (7) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan tiga (3) orang telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu Suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan satu (1) kertas Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga RayuanKenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti9_1

 

Aktiviti9_2

 

Aktiviti9_3