Oktober 2016 - Aktiviti 8

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 32 Tahun 2016

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 32/2016 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,995 orang dan seramai 1,334 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 20 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua orang (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan lima (5) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan 20 kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti8_1

 

Aktiviti8_2

 

Aktiviti8_3