April 2014 - Aktiviti 32

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 15 Bagi Tahun 2014

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 15/2014 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 1,143 orang dan seramai 756 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 24 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan dua (2) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan tiga (3) kertas tindakan tatatertib, satu (1) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan sembilan (9) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib

Aktiviti1

 

Aktiviti1

 

Aktiviti1