November 2012 - Aktiviti 13

  • Mesyuarat Suruhanjaya Ke-39/2012

    Mesyuarat Suruhanjaya kali ke-39 pada kali ini telah membincangkan dan mempertimbangkan enam (6) Kertas Tindakan Tatatertib, 22 Kertas Rayuan Tatatertib dan tujuh (7) Kertas Rayuan Naik Pangkat. Selain itu, Suruhanjaya turut meluluskan pelantikan seramai 1,097 orang dan seramai 1,195 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, 32 orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan.

Aktiviti13

Aktiviti13

Aktiviti13

Aktiviti13