Oktober 2015 - Aktiviti 10

  • Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36 Tahun 2015

    Mesyuarat Suruhanjaya Bil. 36/2015 telah membincangkan dan meluluskan pelantikan seramai 758 orang dan seramai 1,011 orang pegawai telah diberi pengesahan dalam perkhidmatan dan pemberian taraf berpencen. Manakala, tiga (3) orang pegawai telah diberi pelanjutan tempoh percubaan dan seorang (1) telah ditamatkan perkhidmatan. Selain itu suruhanjaya juga telah membincangkan dan mempertimbangkan dua (2) kertas Tindakan Tatatertib, dua (2) kertas Lembaga Rayuan Kenaikan Pangkat dan enam (6) kertas Lembaga Rayuan Tatatertib.

Aktiviti10_1

 

Aktiviti10_2

 

Aktiviti10_3